Veiligheid volgens de NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Periodieke controle

Wilt u zeker weten dat uw machines aan de verplichte veiligheid blijven voldoen? Laat ons een periodieke keuring uitvoeren. Ook wanneer een wijziging wordt aangebracht op een machine kan deze zijn NEN 3140-markering verliezen. Een periodieke controle zal gebruikelijk 1 x per jaar plaats moeten vinden.