Language Switcher

  Veiligheid volgens de CE-markering

  De wet bepaalt dat alle nieuwe machines CE-conform moeten zijn. Maar ook bestaande machines moeten veilig zijn. Wanneer dit niet zo is kunnen grote boetes worden opgelegd. Nog erger, uw hele productie kan worden stilgelegd. Wij zijn gespecialiseerd in het aanpassen van uw machines. Dit doen wij conform de Machinerichtlijn. Hierdoor voldoen uw machines aan de wet.

  Wat is CE-markering

  Alle elektrische apparaten of machines moeten, volgens de wet, voorzien zijn van een CE-markering. Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
  CE staat voor Confomité Européenne. Het is een merkteken dat door de producent/leverancier aangebracht moet worden op producten die vallen onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Deze richtlijnen omschrijven aan welke eisen een product moet voldoen. Met enerzijds als doel het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu en anderzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten.

  Verantwoordelijkheid

  De wet en regelgeving rondom CE-markering wordt steeds verder aangescherpt. Het is noodzakelijk om machines op het nieuwste niveau van veiligheid te brengen. Tevens dienen aan elkaar gekoppelde machines voorzien te zijn van een overkoepelende CE-verklaring.
  De verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van de CE-markering ligt grotendeels bij de ondernemer zelf. Een fabrikant of importeur moet de certificering zelf uitvoeren of mag ervoor kiezen deze certificering uit te besteden aan een instituut, zoals Packgroup.

  Daarom Packgroup

  Al direct na de introductie van de CE-markering in 1992 heeft Packgroup B.V. zich toegelegd op het keuren van bestaande en nieuwe machines. Wij kunnen de uitvoering en/of aanpassing voor u verzorgen, of samen met uw leveranciers tot een juiste oplossing komen. Dankzij onze ervaring kunnen wij u van A tot Z begeleiden. We creëren oplossingen die aansluiten op uw productieproces.
  Voor de meeste van onze diensten hoeft u uw bestaande machines niet uit de productie te halen. Wij passen uw machines zo veel mogelijk op locatie aan.

   

  Veiligheid volgens de NEN 3140

  NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning

  De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

  Periodieke controle

  Wilt u zeker weten dat uw machines aan de verplichte veiligheid blijven voldoen? Laat ons een periodieke controle uitvoeren. Wanneer een wijziging wordt aangebracht op een machine kan deze zijn CE-markering verliezen. Tijdens een periodieke controle kunnen wij dit vaststellen.
  Ook wanneer een wijziging wordt aangebracht op een machine kan deze zijn NEN 3140-markering verliezen. Een periodieke NEN 3140 controle zal gebruikelijk 1 x per jaar plaats moeten vinden.